Pengertian Samudera Samudra atau samudera berasal dari bahasa sanksekerta Dalam Bahasa sanksekerta samudera mempunyai arti laut. Bila dijelaskan lebih detail maka samudra merupakan lautan yang luas yang mempunyai masa asin […]