Pengertian Surat Niaga Apa yang dimaksud dengan surat niaga? Menurut para ahli, Pengertian Surat Niaga adalah suatu surat yang dibuat/ dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha/ perusahaan untuk keperluan niaga […]