Pengertian Novel Novel dalam arti umum ialah sebuah bentuk karya yang termasuk dalam kategori sastra. Karya ini mempunyai bentuk prosa yang mempunyai 2 buah unsur pembentuk. Unsur pembentuk yang pertama […]