Pengertian Musyawarah musyawarah merupakan upaya bersama sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan untuk mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian atau pemecahan yang menyangkut urusan keduniawian. Seperti yang telah dijelaskan diatas tadi, […]