Sejarah Kerajaan Kalingga Kalingga atau Ho-ling sebutan dari bahasa Tiongkok adalah sebuah kerajaan bercorak Hindu yang ada di Jawa Tengah sekitar abad ke-6 masehi. Yang letak pusat kerajaan ini belumlah […]