Pengertian Sinopsis Novel Sinopsis novel merupakan ringkasan dari cerita novel. Ringkasan novelĀ  ialah bentuk ringkasan atau pemendekan dari sebuah novel dengan masih memperhatikan unsur-unsur intrinsik pada novel tersebut. membuat Sinopsis […]