Pengertian Kerjasama Bilateral Kerjasama bilateral adalah kerjasama yang dilakukan antara 2 negara.Kerjasama ini biasanya dalam bentuk hubungan diplomatik,perdagangan,pendidikan dan kebudayaan. sebagai salah satu negara merdeka didunia, indonesia berhak mengadkan hubungan […]