Hubungan Ham dengan Pancasila Sila Ke-1 Ketuhanan Yang Maha Esa Untuk sila yang pertama berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa” ini juga dapat dihubungankan dengan hak asasi yang dimiliki manusia. Di […]