Pengertian Asas Kepentingan Umum Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif. Contoh Asas Kepentingan Umum Dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang […]