Pengertian Coelenterata Coelenterata meripakan salah satu anggota kingdom animalia yang masuk ke dalam hewan tidak bertulang belakang (avertebrata). Ciri utama dari coelenterata ialah mereka mempunyai rongga pada tubuh yang berbentuk […]