Pada zaman dahulukala, ada sebuah bukit kecil yang jauh dari pemukiman penduduk, di daerahKalimantan Barat hiduplah seorang janda yang sangat miskin bersama satu anakgadisnya. Anak gadis nya itu sangat cantik, […]

Cerita Dongeng Batu Menangis Alkisah,Pada zaman dahulu kala, di atas suatu bukit kecil yang jauh dari pemukiman penduduk, di daerah Kalimantan Barat hiduplah seorang janda yang sangat miskin bersama dengan […]